תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר mydorco.co.il שבבעלותו ובניהולו של וי.אנד.אר, עוסק מורשה מספר 558195509, שכתובתו למשלוח דואר אבא אבן 10, הרצליה, ובדוא”ל: help@mydorco.co.il (להלן: “האתר“).

האתר מספק פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת לרכישת סכיני גילוח ומוצרים נלווים לגילוח (להלן: המוצרים” ו/או “הסכינים” ו/או “סכיני גילוח“). האתר פונה לכלל הצרכנים במדינת ישראל, ומאפשר רכישת סכיני גילוח וציוד נלווה, המיועדים לגברים ולנשים, מהמותג Dorco.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 

 • הגדרות
   1. “האתר” – אתר האינטרנט: mydorco.co.il, עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
   2. “הרוכשים”, “הקונים” – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם ו/או המשתמש באתר ו/או המשתמש במוצרים.
   3. “המוצרים” – לרבות סכיני גילוח, מוצרים נלווים ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

 

 • הגבלת אחריות האתר
   1. באתר זה מפורסמים סכיני גילוח ומוצרים נלווים למכירה.
   2. יצרני המוצרים הינם מחו”ל, יבואני המוצרים הינם מישראל, ואילו האתר הינו מפיץ המוצרים בלבד.
   3. האתר מספק פלטפורמה קלה נוחה ומקוונת ומאפשר רכישת מוצרים לקונים, אשר מעוניינים לרכוש סכיני גילוח ו/או ציוד נלווה או נוסף דרך האתר, כאשר האתר אינו בהכרח מחזיק מלאי.
   4. רכישת המוצרים מותנית בקיומו של מלאי פנוי.
   5. נכונות כתובת הלקוח למשלוח הינה תחת אחריות הלקוח בלבד, והאתר לא יישא באחריות במקרה של כתובת משלוח שגויה.
   6. לאחר מתן אישור לרכישת המוצרים, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצר (להלן: “אישור הרכישה“).
   7. להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את רכישת המוצרים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר.
   8. במועד רכישת המוצרים אנו מציגים בפני הרוכש פרטים טכניים אודות המוצרים ומידע אחר ככל הידוע לנו.
   9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

 

 • רכישת מוצרים באתר ותשלום
  1. האתר מאפשר רכישת מוצרים לרוכש, אשר מעונין לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
  2. רכישת המוצרים באתר מותנית בקיומו של מלאי פנוי ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.
  3. הקונה ממלא פרטי אשראי ומאשר את הזמנתו.
  4. הרוכש יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת המוצרים, המאשר את משלוח בקשת רכישת המוצרים ואת פרטי ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“), אישור זה אינו מהווה אישור על רכישת המוצרים. על הלקוח האחריות לוודא כי כתובת המשלוח נכונה.
  5. יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים על ידי הקונים בכל מקרה בו:
   1. לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק הקונה;
   2. בכל מקרה בו לא נותרו מלאי פנוי לרכישה;
   3. בכל מקרה בו הרוכש אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר;
   4. הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר רכישת מוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. הנהלת האתר רשאית לשלוח בדואר אלקטרוני לרוכשים מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הקונה אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרות הקונה שלא לקבלו באמצעות פניה ל-help@mydorco.co.il.
  7. במידה והנהלת האתר סבורה, כי אחד מן הצדדים לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו, היא רשאית לבטל את העסקה.
  8. הנהלת האתר רשאית לבטל עסקה שבה נרכש מוצר בהנחה, מבצע או קופון לא תקף או לא לפי תנאיי המבצע.
  9. עם אישור הבקשה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין המוצרים באופן אוטומטי.

 

 

 • אופן התשלום ואישור רכישת המוצרים
   1. בעת ביצוע הזמנת המוצרים הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “פרטי התשלום“).
   2. התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.
   3. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
   4. לאחר מתן אישור לרכישת המוצרים יתבצע חיוב וישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה.
   5. התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט  לעיל).
   6. הקונה מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
   7. הקונה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
   8. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
   9. סליקת התשלום מבוצעת על ידי הנהלת האתר לאחר שאישרה את הזמנה.

 

 • משלוחים
   1. תמחור המוצרים באתר הינו כולל משלוח בדואר רגיל ללא מספר מעקב, ומחיר סוגי משלוח אחרים מוצג באתר בנפרד ועשוי להשתנות מעת לעת.
   2. משלוח בדואר רגיל מגיע לתיבת הדואר בבית הלקוח או ת.ד. בסניף הדואר והינו ללא מספר מעקב. באחריות הלקוח לספק כתובת ופרטי משלוח נכונים, במקרה של טעות בכתובת האתר לא יישא באחריות על המשלוח ולא יבוצע החזר כספי במקרה של אובדן משלוח.
   3. משלוח בדואר רגיל שלא נכנס לתיבת הדואר של הלקוח מפאת חוסר מקום, יחכה בסניף הדואר הקרוב או בנקודת איסוף הקרובה לכתובת שסיפק הלקוח. במקרה זה יבוצע זיכוי אך ורק אם המשלוח חזר לשולח.
   4. במקרה ומשלוח בדואר רגיל אינו מגיע, ההזמנה תישלח שוב בדואר רשום על חשבוננו או שיבוצע זיכוי מלא וביטול העסקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. משלוח נוסף יישלח רק במקרה והלקוח מסר כתובת משלוח נכונה ומדוייקת עם תיבת דואר בבית (מספר דירה) או בסניף הדואר.
   5. לאתר שמורה האפשרות לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל, דואר שליחים או בכל דרך אחרת שתראה לנכון.
   6. בהזמנה הכוללת יותר ממוצר אחד, היה ואחד המוצרים לא הגיע במשלוח שמורה הזכות לאתר לבצע החזר כספי על המוצר שלא הגיע או לשלוח שוב, כפוף להחלטתו הבלעדית של האתר. זאת במקרה שהמוצר שלא הגיע אינו הכרחי לשימוש בשאר המוצרים ואינו נמכר כחלק מערכה.
   7. בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי ובכפוף להימצאות המוצרים במלאי האתר, האתר יפעל כדי לספק את המוצר בדואר רגיל תוך 9 ימי עבודה, בדואר שליחים תוך 3 ימי עבודה, ובדואר רשום תוך 10 ימי עבודה.
   8. יום ההזמנה אינו נחשב בספירת ימי עסקים למשלוח.
   9. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א’-ה’ לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג, כאשר סיומו של יום עסקים הינו 17:00.
   10. האתר לא יהא אחראי לעיכוב במשלוחים הנובע מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
   11. לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.
   12. הכתובת לאיסוף עצמי: טאגור 32, תל אביב, רק לאחר קבלת סמס שהמשלוח מוכן.
   13. לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפונית, דהיינו עד האישור הטלפונית לעיל העסקה אינה מאושרת.

 

 • ביטול רכישה ע”י הלקוח
  1. הסעיף להלן חל על רכישות צרכניות כהגדרת המונח “צרכן” בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, היכן שמדובר ברכישה עסקית ו/או למטרות מסחר, לא יחול סעיף 6, ולא עומדת לרוכש זכות ביטול עסקה.
  2. ביטול רכישה יתאפשר על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א -2010 המקנות לצרכן זכות לבטל העסקה בתשלום 5% משוויה או 100 ₪ הנמוך מבין השניים בהתקיים כל התנאים הבאים:

א. הביטול יעשה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר ארוז וסגור באריזתו המקורית.

ב. המוצר לא נפגם ע”י הלקוח;

ג. הרוכש הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם האתר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

ד. החזרת התמורה באבא אבן 10, הרצליה עבור דורקו ישראל, בדואר רשום ובתיאום מראש.

ה. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

ו. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.

 

 • החזרת מוצרים לאחר שימוש

א. החזרת מוצר גילוח לאחר שימוש תתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר אצל הלקוח.

ב. החזרת התמורה באבא אבן 10, הרצליה עבור דורקו ישראל, בדואר רשום ובתיאום מראש.

ג. זיכוי עבור המוצרים בלבד יבוצע תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים.

 

 • בעלות בקניין הרוחני
  1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  2. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  3. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

 

 

 • רישיון שימוש מוגבל
   1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר  לגלוש באתר.
   2. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
   3. ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.
   4. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
   5. האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.
   6. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
   7. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

 

 • מדיניות פרטיות
  1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  2. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.
  3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
  4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.
  5. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

 

 

 • עדכון תנאי ההתקשרות
   1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
   2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

 

 • מקום השיפוט
   1. הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 

 • הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא”ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.
  2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או הקונה תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

 

 

דילוג לתוכן